KMR – Kommittén för mänskliga rättigheter är inte vad ni tror!

Hur många är medvetna om att sekten Scientologi-kyrkan tillsammans med Thomas Szasz, är grundarna för KMR? Namnet ”Kommittén för mänskliga rättigheterlåter seriöst och detta vilseledande är också deras syfte.

Scientologi-kyrkan kretsar bl a kring traumatiska minnen från tidigare liv som orsakats av fientliga utomjordiska civilisationer som hjärntvättat människor med olika ”implantat”.

Thomas Szasz är känd för sin kritik mot psykiatri och konceptet ”psykisk sjukdom”. Han använde i stället uttrycket ”livsproblem”. Han menade att psykiska sjukdomar inte är verkliga sjukdomar som psykiatrin kan bota. Enligt honom handlar det om beteenden som inte är accepterade och som samhället därför vill behandla för att utöva social kontroll.

KMR/Scientologerna är emot all medicinering mot psykisk ohälsa! De har framförallt protesterat storskaligt de senaste åren mot medicinering för patienter med ADHD. Det är inte svart eller vitt. En del människor måste ha medicin för att få ett värdigt liv och för att ens vilja leva. I alla fall i dagsläget, innan det finns bättre och fungerande alternativ.